Vad säger Skriften?

Guds uppenbarade ord - kan vi finna svaret på våra frågor där,
eller är det bara en historisk berättelse?

Att så och skörda

Vilka uppgifter har vi, enligt Bibeln?

Den yttersta tiden

Hur lång tid har vi på oss egentligen?

Bibelläsning

Varför är det så viktigt att läsa Bibeln?
Kan man inte bara vara en god människa?

Syndafloden

Vad hände egentligen?
Vilket syfte hade Gud med översvämningen?

Välkommen till Kalmar Bibelakademi!

Bibelakademin
- är en del av verksamheten i Adventkyrkan i Kalmar, i samarbete med studieförbundet Bilda.
- har som mål att erbjuda grundläggande och djupare kunskaper i Bibeln, den kristna trons grunder samt i det praktiska kristna livet.
- har sin utgångspunkt i apologetiken; hur bevarar och försvarar man den kristna tron i vår tid?
- är öppen för alla!


Inledningsvis erbjuder vi seminarier som behandlar grunderna i den kristna tron, men framöver kommer även fördjupningar inom fler av nedanstående ämnen.

Bibeln

Hur är den tänkt att läsas?
Gamla och Nya Testamentets böcker
Kan man lita på Bibeln?

Skapelsen

Kan man verkligen tro på Bibelns skapelseberättelse?
Kan man kombinera tron på Bibeln med evolutionsteorin?

Frälsningen

Vad lär Bibeln om frälsningen?
Kan jag bli frälst?
Hur vet jag om jag är frälst?
Vad innebär frälsningen?

Apologetik

Kan man verkligen tro på Bibeln?
Är kristen tro relevant i dagens samhälle?

Äktenskap och familj

Vad lär Bibeln om äktenskap och familj?
Kan man älska i nöd?
Är kärlek en fråga om känslor?
Om jag blir förälskad i någon annan då?
Ska jag stanna i ett dåligt äktenskap?
Hur vårdar man relationen till sitt barn?
Hur blir man en bra förälder?
Hur håller man ihop en familj idag?
Ska man sätta gränser för sitt barn?

Jesu återkomst

Vad lär Bibeln om Jesu återkomst?
Är tiden snart slut?
Får jag följa med?