Vad säger Skriften?

Guds uppenbarade ord - kan vi finna svaret på våra frågor där,
eller är det bara en historisk berättelse?

Att så och skörda

Vilka uppgifter har vi, enligt Bibeln?

Den yttersta tiden

Hur lång tid har vi på oss egentligen?

Bibelläsning

Varför är det så viktigt att läsa Bibeln?
Kan man inte bara vara en god människa?

Syndafloden

Vad hände egentligen?
Vilket syfte hade Gud med översvämningen?

Välkommen till Kalmar Bibelakademi!

Bibelakademin
- är en del av verksamheten i Adventkyrkan i Kalmar, i samarbete med studieförbundet Bilda.
- har som mål att erbjuda grundläggande och djupare kunskaper i Bibeln, den kristna trons grunder samt i det praktiska kristna livet.
- har sin utgångspunkt i apologetiken; hur bevarar och försvarar man den kristna tron i vår tid?
- är öppen för alla!